Przedszkolak z plusem

CZYTANIE GLOBALNE – trening czytania 

Przypomnijcie sobie swoje długie i żmudne ćwiczenia, którymi okupiona była nauka czytania. Trwała ona z reguły rok lub dwa, a i potem należało jeszcze doszlifować technikę, by czytać płynnie. Zabawa w czytanie globalne pozwala znacznie skrócić okres ćwiczeń, a samo „wejście w czytanie” odbywa się bezboleśnie, z radością i nie wiadomo kiedy.

Czytanie globalne to metoda nauki czytania dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W metodzie cały wyraz staje się dla dziecka obrazem, który podczas ćwiczeń zapamiętuje i poznaje jego znaczenie. Podczas czytania globalnego dziecko rozpoznaje i nazywa cały wyraz, nie wnikając w jego strukturę i nie znając liter. Metoda opiera się głównie na zabawie. Zajęcia wzbogacamy gimnastyką mózgu. Są to proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób, aby zintegrować pracę ciała i umysłu. Dzięki ćwiczeniom gimnastyki mózgu wszystkie części mózgu włączają się i mogą ze sobą współpracować.

Dzieci zaczynają czytać wcześniej, dzięki czemu szybko poszerzają swoją wiedzę ogólną. Znakomicie radzą sobie w szkole, kochają książki i stają się pewniejsze siebie. Dzieci czytają znacznie szybciej, skupiają się na rozumieniu tekstu, a nie na samej technice czytania i nie obserwuje się wśród nich dyslektyków. Wszystko odbywa się bezstresowo, w atmosferze zabawy.

Zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat.


MAT-CLEVER – trening matematyczny 4-6 lat

Program kursów matematycznych wspomaga rozwój umysłowy dzieci w wieku przedszkolnym w kierunku edukacji matematycznej tak, aby zapewnić im sukcesy w nauce. Najważniejsze są osobiste doświadczenia, dziecka, ponieważ stanowią one budulec, z którego dziecięcy umysł tworzy pojęcia i umiejętności. Nie ma dzieci, które rozumują źle. Rozumują kategoriami, jakie są dostępne na ich poziomie rozwoju. Każdemu dziecku trzeba stworzyć wiele doświadczeń matematycznych oraz dostosować tempo pracy do jego umiejętności.

Roczny program zajęć jest podzielony na 3 panele po 12 zajęć każdy: KONSTRUOWANIE GIER, MAŁA EKONOMIA, TIK-TAK.

1. KONSTRUOWANIE GIER – matematyczna rozgrzewka, logika i kreatywność
Konstruowanie gier przez dzieci hartuje odporność emocjonalną i rozwija zdolność do wysiłku umysłowego. Jest to także ćwiczenie umiejętności rachunkowych dzieci. Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych w postaci gier jest dalszym rozwijaniem umiejętności rachunkowych dzieci i stanowi przygotowanie ich do tego, co będą robiły na lekcjach matematyki w szkole. Kształtujemy zdolność do logicznego grupowania przedmiotów według ich cech i właściwości oraz myślenie operacyjne. Dzieci nabierają odporności emocjonalnej i uczą się znoszenia porażki w wyniku przegranej.
W programie zajęć: gry i zabawy, zajęcia praktyczne; formy artystyczne/plastyczne, Gimnastyka Mózgu, zajęcia muzyczno-ruchowe.
Wiek: 4-6 lat

2. MAŁA EKONOMIA – matematyka w życiu codziennym
Udział w zajęciach pomoże dziecku lepiej rozumieć zmieniającą się rzeczywistość i decyzje dorosłych. Dzięki temu dziecko będzie podejmowało mądrzejsze decyzje w sytuacjach społecznych i w zadaniach typu matematycznego. Zajęcia kształtują u dzieci rozumienie wartości pieniądza i uczą posługiwania się pieniędzmi w sytuacji kupna sprzedaży. Kurs ma na celu przygotowanie dzieci do nauki szkolnej i życia codziennego oraz uświadomienie dzieciom skąd biorą się pieniądze.
W programie zajęć: gry i zabawy, zajęcia praktyczne, zagadki, zajęcia ruchowe, inscenizacje/drama, Gimnastyka Mózgu, aranżowanie sytuacji codziennych.
Wiek: 5-6 lat

3. TIK-TAK – matematyka na zegarze i w kalendarzu
Kurs wprowadza dzieci w temat organizacji czasu i kalendarza w sposób naturalny, zgodnie z poziomem rozumowania dzieci przedszkolnych. Dzieci uczą się najważniejszych pojęć związanych z czasem, do czego służy zegar w życiu codziennym oraz tworzą kalendarz, dzięki któremu poznają poszczególne dni tygodnia i miesiąca oraz pory roku. Zajęcia zachęcają dzieci do nauki odczytywania godzin na zegarze i ułatwiają zrozumienie upływającego czasu.
W programie zajęć: gry i zabawy, zajęcia praktyczne, zagadki, zajęcia ruchowe, inscenizacje/drama, Gimnastyka Mózgu, aranżowanie sytuacji codziennych.
Wiek: 5-6 lat


LEGO MORE TO MATH – trening matematyczny

Program Lego® More To Math to narzędzie, które pomoże dzieciom polubić matematykę. Dzięki pracy ze znanymi i lubianymi klockami dzieci szybko przyswoją umiejętności konieczne do rozwiązywania problemów matematycznych.

Podczas zadań będą trenować liczenie, myślenie algebraiczne, mierzenie, geometrię  i wyobraźnię przestrzenną. Zajęcia z klockami Lego są oparte na podstawie programowej, ale pozwalające na swobodną kreatywność i twórcze szukanie rozwiązań.

Korzyści:

 • Pozwala na szybkie osiągnięcie sukcesu, dzięki czemu dzieci pokochają zajęcia matematyczne,
 • Uczy zwracania uwagi na szczegóły i wytrwałego podejmowania prób rozwiązania problemu, mimo popełniania błędów,
 • Umożliwia przyswajanie pojęć abstrakcyjnych w przystępny sposób,
 • Oprogramowanie MathBuilder daje dzieciom możliwość przedstawiania, przekazywania i tłumaczenia swoich pomysłów i rozwiązań na forum grupy.

Zajęcia dla dzieci w wieku 6 lat.

Poziom zainteresowania – ponadprzeciętny, motywacja do liczenia – zapewniona, współpraca – niesamowita!

więcej…


LOKOMOTYWA UMYSŁU Smyki – trening gotowości szkolnej i zdolności koncentracji: 5-6 lat

Roczny program zajęć dla przedszkolaków rozwijający myślenie logiczne i przygotowujący do nauki w szkole. Jeśli chcesz wesprzeć swoje dziecko w tym ważnym momencie, jakim jest rozpoczęcie edukacji szkolnej, zapisz przedszkolaka na nasze zajęcia.

W programie m.in. zabawy rozwijające umiejętności matematyczne i językowe z użyciem klocków LEGO®, nauka radzenia sobie ze stresem, wzmacnianie samooceny, nauka bezpiecznych zachowań, trening kreatywności, logicznego myślenia, kojarzenia faktów i koncentracji, synchronizacja pracy półkul mózgowych, ćwiczenia przygotowujące do czytania. Zajęcia bazują na Programach LEGO® EDUCATION More to Math i LEGO® EDUCATION Story Starter, Czytaniu Globalnym w/g met. Glena Domana, Gimnastyce Mózgu w/g met. Paula Dennisona, Mapach Myśli oraz zagadkach logicznych.
Zajęcia mają na celu wyposażyć młodego człowieka w umiejętności niezbędne do odniesienia sukcesu w szkole.

W programie zajęć :

 • zabawy rozwijające umiejętności matematyczne i myślenie logiczne z użyciem klocków LEGO® Education,
 • zabawy rozwijające umiejętności językowe z użyciem klocków LEGO® Education,
 • uczenie radzenia sobie ze stresem i technik relaksacyjnych,
 • uczenie komunikacji i współpracy,
 • wzmacnianie samooceny i samoświadomości,
 • nauka samodzielności,
 • kształtowanie bezpiecznych zachowań,
 • rozwijanie umiejętności zapamiętywania,
 • trening szarych komórek, czyli jak rozwijać własną inteligencję,
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, kojarzenia faktów i koncentracji,
 • synchronizacja pracy półkul mózgowych (ćwiczenia Dennisona, rysunkowe itd.),
 • ćwiczenia przygotowujące do czytania,
 • rozwijanie pewności siebie i wiary we własne możliwości,
 • moja pierwsza mapa myśli,
 • wspólne projekty tematyczne.

Zajęcia w formie gier, zabaw i atrakcyjnych ćwiczeń, dzięki którym dziecko wygimnastykuje umysł,  rozwinie intelekt, stanie się bardziej pewne siebie i kreatywne  oraz rozwinie umiejętności przydatne w nauce szkolnej.

Uczestnicy otrzymują materiały i wskazówki do codziennej pracy w domu.

Zajęcia prowadzi doświadczony psycholog dziecięcy.

Zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat.


EDU ART – zajęcia plastyczne

Roczny program zajęć uzupełniających edukację przedszkolną. Zajęcia plastyczne z elementami metody czytania globalnego, treningu matematycznego, Arteterapii, mnemotechnik, muzykoterapii  i  edukacji żywieniowej. Własnoręcznie wykonane prace pobudzają zainteresowanie  światem nauki oraz kształtują umiejętność nieszablonowego myślenia. Na każdych zajęciach wykonywane są prace plastyczne takie jak gry, instrumenty oraz przedmioty codziennego użytku. Ciekawe i niespotykane projekty mają również walor edukacyjny. Dzieci poprzez kontakt z wieloma technikami plastycznymi mają okazję do rozwoju zdolności manualnych, odkrycia talentów i rozwijania wyobraźni. Uczestniczenie w zajęciach jest okazją do wyciszenia oraz dobrej zabawy. Zajęcia rozpoczynają się Gimnastyką Mózgu.

Kreatywna zabawa i nauka jest doskonałym sposobem na rozwijanie wyobraźni, a także opowiedzenia o swoich przeżyciach, nastrojach, pragnieniach. Zajęcia plastyczne rozwijają zdolności manualne, a także pozwalają odkryć talenty i możliwości.

 • kształtują umiejętność szybkiego fotograficznego czytania,
 • rozwijają zdolności matematyczne,
 • usprawniają ruchowo i manualnie,
 • rozwijają pamięć fotograficzną i wyobraźnię,
 • ćwiczą kreatywność i myślenie operacyjne,
 • umuzykalniają, ćwiczą fonację i artykulację,
 • rozwijają w dzieciach świadomość zasad zdrowego odżywiania,
 • zajęcia rozpoczynają się Gimnastyką Mózgu.

Zajęcia dla dzieci 4-6 lat.


MAŁA ESTRADA – zajęcia umuzykalniająco – wokalne

Muzyka ma ogromny wpływ na wszechstronny rozwój dziecka. Dzieci reagują na nią w sposób naturalny, mimowolny. To, w jaki sposób dziecko odbiera muzykę, zależne jest od jego wieku, od wrażliwości emocjonalnej, a także od doświadczeń artystycznych. Początkowe, nieświadome reakcje na muzykę, w miarę systematycznego z nią obcowania, mogą przerodzić się w zainteresowania, upodobania i pasję.
MAŁA ESTRADA to zajęcia wokalne, w trakcie których dzieci będą uczyły się rozumieć i tworzyć muzykę za pomocą swego najcenniejszego instrumentu jakim jest głos. Dzieci podczas zajęć będą poszerzać repertuar wokalny dostosowany do ich wieku i uczyć się interpretacji utworów.
Głównym celem MAŁEJ ESTRADY jest rozwijanie u dzieci zdolności muzycznych, wrażliwości muzycznej, wyobraźni oraz ogólnego zainteresowania muzyką, która jest wszechobecna w życiu każdego z nas!
Zajęcia muzyczne kształtują wrażliwość estetyczną dziecka. Dziecko podczas słuchania muzyki uczy się ją przeżywać, a przez to odkrywa własne uczucia i emocje. Zajęcia wokalne są również doskonałym uzupełnieniem terapii logopedycznych.
Zajęcia umuzykalniająco – wokalne mogą stanowić przygotowanie do występów szkolnych, konkursów, festiwali i castingów.

Warsztaty prowadzi absolwentka wokalistyki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, mgr Logopedii i Emisji głosu, trener Speech Level Singing.

Zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat


KULTURKA – Akademia Dobrych Manier

Savoir-vivre to dosłownie umiejętność życia w społeczności, kodeks takiego zachowania się na co dzień, które umożliwia porozumienie i dobre współżycie z otoczeniem.

Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich dzieci a w szczególności tych, które mają problemy z integracją w grupie rówieśniczej, znalezieniem przyjaciół, często wchodzą w sytuacje konfliktowe z kolegami i dorosłymi.

Za pomocą technik dramy, improwizacji oraz technik plastycznych uczestnicy poznają tajniki zasad  funkcjonowania w otaczającej ich społeczności. Etiudy teatralne  pozwolą na doświadczenie różnych sytuacji, znalezienie się w różnych rolach i odnalezienie korzyści i strat wynikających z różnych zachowań.

Uczestnicy warsztatów nabiorą pewności siebie i  zaufania do swoich umiejętności społecznych. Staną się świadomi  swojego otoczenia, co zbuduje ich zaufanie we własne możliwości podczas różnych sytuacji życiowych. Znając zasady savoir-vivre łatwiej będzie im zyskać sympatię rówieśników i dorosłych.

Warsztaty są prowadzone przez psychologa.

Zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat

 


LOGOPEDA I PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Zapraszamy na indywidualne konsultacje i zajęcia z psychologiem i logopedą. Oferujemy wsparcie zarówno dla rodziców jak i dzieci.
Dyplomowani i doświadczeni specjaliści pomogą zdefiniować problem oraz wskazać możliwe rozwiązania.

Konsultacja logopedyczna
Konsultacje z logopedą przeznaczone są dla rodziców, którzy mają wątpliwości co do prawidłowego rozwoju mowy ich dzieci. Spotkanie z logopedą pozwala na rozpoznanie konkretnych trudności oraz dostosowanie odpowiedniej terapii.

Terapia logopedyczna
Terapia logopedyczna poprzedzona jest konsultacją ze specjalistą. Ilość oraz częstotliwość spotkań zależy od problemu rozwojowego mowy dziecka.
Logopeda dostosowuje ćwiczenia do potrzeb dziecka oraz wykorzystuje najskuteczniejsze metody pracy, dzięki czemu spotkania są atrakcyjne dla dziecka i motywują do ćwiczeń w domu.

Konsultacja z psychologiem
Psycholog służy wsparciem oraz odpowiada na pytania związane z wychowaniem i rozwojem dziecka. Specjalista diagnozuje problem oraz wskazuje możliwe rozwiązania.
Konsultacje z psychologiem są adresowane dla rodziców dzieci od 3 roku życia. Spotkanie jest okazją do uzyskania profesjonalnej pomocy. Wspólnie z psychologiem omawiany jest charakter trudności oraz określane są możliwe sposoby działania.
Prowadzimy konsultacje w zakresie:

 • rozwiązywania problemów wychowawczych
 • rozpoznawania potrzeb dziecka
 • przygotowania dziecka do szkoły
 • trudności w nauce
 • motywowania dziecka
 • wspierania procesu usamodzielniania się dziecka
 • komunikacji z dzieckiem

Zajęcia z psychologiem
Psycholog prowadzi treningi indywidualne oraz zajęcia grupowe rozwijające umiejętności społeczne oraz wspomagające rozwój osobisty dziecka.
Nasi specjaliści są gotowi do pomocy w bieżących problemach wychowawczych na każdym etapie rozwoju dzieci 3+.

 

Brak możliwości komentowania