Lego Education More To Math

MATEMATYKA  Z  LEGO®  EDUCATION

Program Lego® Education  More To Math pozwala na zwiększanie kompetencji  matematycznych w edukacji  wczesnoszkolnej. Program przygotowany został w oparciu o polską podstawę programową.

Dzięki pracy ze znanymi i lubianymi klockami LEGO® uczniowie nabędą umiejętności konieczne do rozwiązywania problemów matematycznych. Podczas ćwiczeń wykonywanych indywidualnie lub w grupach będą trenować liczenie, myślenie algebraiczne, mierzenie i wyobraźnię przestrzenną.  More To Math to idealne narzędzie wspierające w uczeniu rozwiązywania problemów matematycznych a uczniowie przy tym czerpią przyjemność z nauki matematyki.

Lego® Education  More To Math – korzyści dla uczniów :

  • Pozwala na szybkie osiągnięcie sukcesu, dzięki czemu dzieci polubią zajęcia matematyczne.
  • Uczy zwracania uwagi na szczegóły i wytrwałego podejmowania prób rozwiązania problemu, mimo popełniania błędów.
  • Umożliwia przyswajanie pojęć abstrakcyjnych w przystępny sposób.
  • Oprogramowanie Math Builder daje dzieciom możliwość przedstawiania, przekazywania i tłumaczenia swoich pomysłów i rozwiązań na forum grupy.

Praca w systemie Lego® Education rozwija umiejętność samodzielnej nauki. Uczy także pracy w ładzie i porządku.

Wszystkie zajęcia rozpoczynamy Gimnastyką Mózgu®, czyli ćwiczeniami fizycznymi opracowanymi w taki sposób, aby zintegrować pracę ciała i umysłu. Dzięki ćwiczeniom Gimnastyki Mózgu® wszystkie części mózgu włączają się i mogą ze sobą współpracować. Na zajęciach nauczymy dzieci również  podstawowych i łatwych technik koncentracji, które samodzielnie będą mogły wykorzystać w codziennej nauce.

Lego® Education More To Math, starannie dobrane klocki = radość z rozwiązywania problemów matematycznych.

 

Opinie nauczycieli:

“Rozwiązywanie problemów może być dużym wyzwaniem dla młodszych dzieci, które zwykle nie są w stanie przyswoić i zapamiętać na dłużej pojęć abstrakcyjnych. Praca z klockami może to zmienić!”

-Nauczyciel – matematyk-

“Obserwowanie, jak dzieci z ciekawością podchodzą do zadania, jak rozświetlają się ich twarze, gdy wpadają na właściwe rozwiązanie jest po prostu wspaniałe”

-Nauczycielka klasy pierwszej-

Więcej o metodzie:

LEGO® EDUCATION MoreToMath to praktyczne narzędzie edukacyjne do nauki rozwiązywania problemów matematycznych z nawiązaniem do wiedzy matematycznej. Wprowadza ono i zapewnia możliwość ćwiczenia podstawowych umiejętności matematycznych, takich jak logiczne rozumowanie, wytrwałość, precyzja, modelowanie i przedstawianie poprzez indywidualne i grupowe rozwiązywanie zadań. Dzięki wykorzystaniu znanych dzieciom klocków LEGO i pojęć wziętych z życia uczniowie będą zachęceni i zmotywowani, by swobodnie myśleć, pisać i mówić o matematyce.

Matematyka to znacznie więcej niż tylko dodawanie i odejmowanie; podobnie, matematyka z klockami LEGO®EDUCATION to znacznie więcej, niż tylko używanie ich do dodawania i odejmowania. Klocki LEGO® EDUCATION tworzą środowisko edukacyjne pozwalające modelować szeroki zakres problemów matematycznych.

Uczniowie mogą modelować rozwiązania, aby:

  • rozwiązywać zadania tekstowe;
  • zrozumieć operacje na liczbach i rozwijać myślenie algebraiczne;
  • tworzyć i dzielić kształty;
  • wykonywać pomiary i przedstawiać dane;
  • zrozumieć system pozycyjny; oraz
  • rozwijać umiejętności we wszystkich dziedzinach matematyki.
Obejrzyj film 1:

 

Obejrzyj film 2:


OBJAŚNIENIA DO FILMU NR 2:

PROBLEMY  Z  MATEMATYKĄ ?

Tłumaczenie treści filmu:

„Program LEGO® EDUCATION More To Math to prosty trening matematyczny uczący:

Rozwiązywania Problemów

Rozumowania

Wytrwałości

Precyzji

Modelacji

Reprezentowania

Oryginalne zestawy klocków LEGO® EDUCATION More To Math pozwalają dzieciom na etapie nauczania wczesnoszkolnego na rozwój zrozumienia pojęć matematycznych w efektywny i zajmujący sposób.

Kiedy rozwiązywanie problemów matematycznych jest odniesione do rzeczywistości, matematyka staje się istotna dla uczniów i motywuje ich do szukania i zrozumienia problemów.

Problemy matematyczne to pojęcie, które często jest trudne to zrozumienia przez młodsze dzieci, które często borykają się ze znalezieniem sensu w abstrakcji.

Ta innowacyjna metoda edukacyjna wykorzystuje dobrze znaną dzieciom cegiełkę Lego® jako narzędzie  które sprawia, że abstrakcyjna matematyka staje się namacalna.

Korzystając z zestawu “Matematyka to Więcej”, rozbudowanego pakietu materiałów kursowych i interaktywnego oprogramowania do tablic, można z łatwością stworzyć bogate lekcje matematyki, które również budują pracę w zespole, zachęcają do wytrwałości i promują pozytywną postawę do rozwiązywania problemów matematycznych. Uczniowie będą myśleć, pisać i mówić swobodnie o matematyce.

Gdy doznania płynące z nauki są zajmujące i sprawiają przyjemność, uczniowie czują się komfortowo i  są zmotywowani do rozwiązania problemów.

Zyskują pewność siebie podczas pracy i w związku z tym czują chęć do wzięcia czynnego udziału w zajęciach.

Poprzez rozwój w celu przezwyciężania trudności i wytrwałości, w obliczu wyzwań,  uczniowie zyskują entuzjazm do nauki, torując drogę do sukcesu i czerpania przyjemności z przedmiotu.

To praktyczne narzędzie poprawia umiejętności matematyczne i rozwija pewność siebie, pozwalając uczniom na doświadczenie, że matematyka to więcej niż fakty.”

 

Brak możliwości komentowania