Moja ekstraklasa

MOJA EKSTRAKLASA
warsztaty integracyjne
klasy I-VI

  • Warsztaty “Ekstraklasa” to trening umiejętności społecznych, niezbędnych uczniowi do funkcjonowania w szkolnej grupie rówieśniczej.
  • Warsztaty mają na celu wzmocnienie poczucia więzi klasowej, rozwiązanie istniejących problemów oraz ukazanie korzyści z działania RAZEM.
  • Warsztaty integracyjne to warsztaty dedykowane dla nowych zespołów klasowych oraz klas już funkcjonujących.
  • Warsztaty są też pomocą dla Wychowawców klas trudniejszych, gdzie istnieje potrzeba wzmocnienia pozytywnych relacji w grupie oraz stworzenia reguł klasowych.

Szczegóły, tematyka i scenariusz warsztatów są uzgadniane indywidualnie i dostosowane do zapotrzebowania na konkretną tematykę sygnalizowaną przez rodziców, nauczycieli i pedagogów szkolnych.

1. NASZA EKSTRAKLASAbudowanie zespołu
Warsztaty dedykowane są dla klas nowo powstałych, już istniejących, ale słabo zintegrowanych oraz dla klas, które chcą integrację pogłębić.
Warsztaty mają na celu nauczenie sposobów komunikowania się w grupie oraz ukazanie jakie korzyści czerpie się dzięki współpracy. Udział w warsztatach umożliwia skrócenie czasu adaptacji uczniów do nowych warunków przez wzmacnianie poczucia więzi klasowej. Wychowawca klasy ma okazję wzmocnić swój autorytet oraz poznać lepiej uczniów. Efekty:
• zaangażowanie wszystkich uczniów w klasie
• skuteczna komunikacja
• aktywizacja uczniów wycofanych, nieśmiałych
• znajomość technik rozwiązywania konfliktów
• wzbudzenie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji
• nauka akceptacji odmiennego punktu widzenia – tolerancja
• stworzenie kodeksu reguł klasowych

2. DAMY RADĘtrening pewności siebie
Warsztaty są dedykowane dla klas, słabo zintegrowanych, gdzie konieczne jest pobudzenie aktywności uczniów w życiu klasowym i szkolnym. Warsztaty będą pomocne również dla wszystkich tych uczniów, którzy mają trudności w zdobywaniu nowych znajomości, autoprezentacji i wyrażaniu swoich potrzeb. Uczniowie odkryją mocne strony swoje i kolegów. Nauczymy jak powiedzieć ,,nie”, gdy chcemy odmówić, jak zapanować nad stresem i być pewnym siebie. Uczestnicy poznają techniki ułatwiające radzenie sobie w nowych sytuacjach, rozwiną umiejętności w zakresie autoprezentacji, nauczą się efektywnej komunikacji, określą swoje cele i marzenia.

3. POSKRAMIACZ ZŁOŚCItrening kontroli złości
Warsztaty są dedykowane dla klas, które są podzielone na grupy, w których często powstają konflikty oraz pojawia się przemoc. Podczas treningu uczniowie poznają techniki rozładowywania napięć i stresu oraz skutecznej komunikacji w sytuacjach konfliktowych. Uczniowie poznają właściwe sposoby reagowania na złość i agresję ze strony kolegów. Efektem udziału w treningu będzie rozwijanie umiejętności komunikacji – rozmowy, słuchania innych, mówienia o emocjach oraz radzenia sobie z gniewem.

4. JAK MÓWIĆ ŻEBY DOROŚLI NAS ROZUMIELI I JAK SŁUCHAĆ ŻEBY ZROZUMIEĆ DOROSŁYCH ?warsztaty teatralne
Istnieje wiele poradników dla dorosłych na temat tego jak rozmawiać z dziećmi. My proponujemy odwrócenie sytuacji – nauczmy dzieci jak mogą mówić o swoich potrzebach i jak zrozumieć wymagania dorosłych. Warsztaty to przestrzeń na wypróbowanie nowych sposobów komunikacji z dorosłymi. Przy pomocy technik dramowych uczniowie będą mieli okazję przećwiczyć różne sytuacje z życia codziennego. Zajęcia są okazją do treningu efektywnego porozumiewania się oraz dochodzenia do kompromisu. Metody, które przedstawiamy zachęcają uczniów do wprowadzania zmian i zastosowania wskazówek.

Czas trwania warsztatów 180 min. + 15-minutowa przerwa
Koszt jednorazowych warsztatów: 875zł/grupa
Pakiet Moja EKSTRAKLASA (4 warsztaty): 2500zł/grupa
* płatność za pakiet w 3 ratach
Organizacja w szkole lub w Pracowni Clever.

Brak możliwości komentowania