Lokomotywa Umysłu

LOKOMOTYWA UMYSŁU
warsztaty zdolności koncentracji i technik efektywnej nauki
klasy III-VI
 

Jakie warunki sprzyjają koncentracji?
Jak sprawić, aby dziecko miało motywację do nauki?
Co zrobić, aby nauka była przyjemnością?
 

Cel warsztatów ,,Lokomotywa umysłu” to polepszenie koncentracji, rozwój osobisty i pokonanie trudności w nauce pod okiem trenera.

Na zajęciach uczestnicy ćwiczą spostrzegawczość, pamięć, koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo-ruchową. Dodatkowym celem treningu jest zdobycie umiejętności dokonywania selekcji i grupowania informacji, która ma wpływ na efektywne uczenie się. Uczestnicy ćwiczą zdolność samodzielnego planowania i organizacji czasu, aby unikać napięcia związanego z nagromadzeniem dużej ilości nauki.

Ważnym elementem zajęć jest zidentyfikowanie stylu uczenia się oraz uzyskanie informacji zwrotnej w postaci wskazówek ułatwiających naukę. Pokazujemy jak w umiejętny sposób wykorzystać komputer lub telefon, aby uporządkować wiedzę oraz zaangażować się w samodzielne utrwalanie wiedzy. Uczestnicy otrzymają materiały i wskazówki jak wykorzystać poznane techniki podczas nauki w domu i szkole.

Warsztaty uzupełniają ćwiczenia ruchowe, podczas których uczestnicy mogą odpocząć od aktywności intelektualnej, dotlenić mózg oraz zintegrować się z kolegami. Uczestnicy pracują z użyciem różnych technik i narzędzi m.in. mnemotechnik, map myśli, systemu LEGO® Education, Gimnastyki Mózgu®, relaksacji.

1. SPOSÓB NA NAUKĘdiagnoza stylu uczenia się
Wzrokowiec, słuchowiec ,kinestetyk, dotykowiec. Rozpoznanie jaki system odbierania i przyswajania informacji jest uczniom najbliższy może ułatwić im naukę. Poznanie własnego stylu uczenia się zwiększy efektywność przyswajania wiedzy. Test określa preferowany przez każdego system sensoryczny. Dzięki wiedzy jakim zmysłem odbierane bodźce są najlepiej przyswajane i zapamiętywane, uczniowie będą mogli skuteczniej zorganizować sobie naukę. Uczestnicy otrzymają informacje zwrotne oraz wskazówki w jaki sposób mogą wykorzystywać swoje umiejętności.

2. KONCENTRACJAtrening zdolności koncentracji
Rozkojarzenie, zapominanie i trudności z utrzymaniem uwagi na zadaniu to często sytuacje, które zniechęcają do nauki. Jak skupić się na zadaniu, gdy coś nas rozprasza? Warsztaty ,,Koncentracja” to dawka ćwiczeń oraz technik, dzięki którym każdy z uczestników będzie wiedział w jaki sposób skoncentrować się i odnieść sukces. Uczniowie poznają elementy codziennej diety oraz proste ćwiczenia, które wspomagają pracę mózgu. Uczestnicy otrzymają zestawy ćwiczeń oraz instrukcje, aby wiedzieli w jaki sposób mogą pracować nad polepszeniem koncentracji.

3. PAMIĘĆtrening skutecznego zapamiętywania
Zdolność zapamiętywania stanowi jedną z najwspanialszych umiejętności człowieka. Dysponując właściwą „instrukcją obsługi”, możemy dobrze wykorzystać i znacznie powiększyć własny potencjał umysłowy. Uczniowie dowiedzą się jak działa pamięć, jaki wpływ ma na nią koncentracja uwagi, motywacja oraz rozumienie materiału. Każdy z uczniów otrzyma praktyczne wskazówki.

4. NOTATKI/MAPY MYŚLI/ORGANIZACJAtrening skutecznej nauki
Przedstawimy niestandardowe techniki notowania, które wspomagają proces rozumienia i zapamiętywania informacji zawartych w notatce już po jej sporządzeniu. Pokażemy w jaki sposób notować, aby wybierać najistotniejsze informacje oraz sprawić, aby zebrany materiał był czytelny i łatwy do przyswojenia. Jak przygotować się do sprawdzianu, mieć więcej wolnego czasu i porządek w notatkach? Jak odrabiać prace domowe i nauczyć się systematyczności? W planie warsztatu przygotowanie osobistego planera, który pokaże w jaki sposób zarządzać czasem, aby nie odkładać obowiązków na ostatnią chwilę. Pokażemy możliwości zorganizowania przestrzeni wokół siebie i stworzenia miejsca do nauki, które będzie sprzyjało zdobywaniu wiedzy. Uczestnicy otrzymują materiały z zestawieniem wszystkich metod oraz arkusze do samodzielnego tworzenia notatek.

5. AUTOPREZENTACJAtrening autoprezentacji i kontroli stresu
Wystąpienia publiczne mogą powodować stres oraz tremę. W sytuacji odpowiedzi ustnej przy tablicy, przedstawiania prezentacji lub recytowania wiersza często okazuje się, że uczeń ma pustkę w głowie, drżą mu ręce i nie może wydobyć z siebie żadnego dźwięku. Warsztaty ,,Autoprezentacja” są okazją do zdobycia wiedzy na temat sposobów przygotowania się do występu przed ludźmi i kontroli stresu. Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach, otrzymują wskazówki dotyczące mowy ciała, korzystania z głosu oraz odpowiedzi na pojawiające się pytania. Istotnym elementem warsztatów jest poznanie technik redukowania stresu. Uczniowie otrzymują materiały dotyczące sposobów przygotowania się do wystąpienia.

6. JAK MÓWIĆ ŻEBY NAS SŁUCHANO ?warsztaty emisji głosu i autoprezentacji
Głos jest najstarszym i najdoskonalszym instrumentem świata. Każdy głos jest niepowtarzalny, każdego z nas brzmi inaczej. Jednak głos to również instrument, który należy prawidłowo wyćwiczyć aby brzmieć pewnie, mówić wyraziście, interesująco i zaprezentować się doskonale w każdej sytuacji. Źle brzmiący głos, niedbała wymowa i niestaranna dykcja niekorzystnie wpływają na to, jak jesteśmy odbierani. Warsztaty emisji głosu i autoprezentacji obejmują: trening poprawnej wymowy, wzmacnianie pewności siebie przy odpowiedziach ustnych w szkole, trening autoprezentacji i wystąpień publicznych, przygotowanie do egzaminów ustnych.

Warsztaty kształtują swobodę w posługiwaniu się głosem, uczą jak wykorzystać możliwości swojego głosu, jak mówić, by wzbudzić zainteresowanie i uznanie słuchaczy, jak podczas wystąpienia dobrze się zaprezentować i zwalczyć objawy stresu i tremy.

Czas trwania warsztatów 180 min. + 15-minutowa przerwa
Koszt jednorazowych warsztatów: 875zł/grupa
Pakiet “Lokomotywa Umysłu” (6 warsztatów): 3 750zł/grupa
* płatność za pakiet w 4 ratach
Organizacja w szkole lub w Pracowni Clever.

Brak możliwości komentowania