CLEVER ENGLISH – język angielski

 

PROGRAM I METODYKA
Nauka języka nie musi polegać tylko na siedzeniu z książkami i rozwiązywaniu zadań. Można to zrobić w sposób naturalny. Ojczystego języka uczymy się doświadczając różnych sytuacji, słuchając rozmów innych, obserwując świat. Jest on narzędziem, a nie celem samym w sobie. Język obcy zwyczajowo nauczany jest w zupełnie inny sposób, bardziej statyczny, wypłukany z emocji. Jednak w dzisiejszych czasach wiemy już, że nasz mózg najlepiej zapamiętuje to czego doświadczył i z czym połączył jakieś przeżycie.

Program INTERAKTYWNEGO ANGIELSKIEGO łączy metodykę klasyczną z naturalnym procesem zdobywania wiedzy. Na zajęciach pracujemy z książką i zeszytem, aby po chwili móc wykonać zadanie w formie interaktywnej. Wykorzystujemy wszelkie formy aktywności aby zachęcić dzieci do używania języka angielskiego: tematyczne rekwizyty, językowy tor przeszkód, gry, zagadki, formy plastyczne i dramowe.

Na zakończenie kursu przygotujemy z dziećmi specjalny pokaz dla Rodziców.

Nie działamy według z góry narzuconych szablonów. Nasz program pozwala na dostosowanie biegu kursu do potrzeb, temperamentu i możliwości uczestników. Wykorzystujemy tylko skuteczne i sprawdzone metody nauki języka angielskiego.

Utrwalamy i rozszerzamy wiedzę szkolną. Rozwiązujemy bieżące problemy dziecka w nauce języka angielskiego w szkole.
Wspomagająco korzystamy z NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII, co uatrakcyjnia naukę.

 

PRACA NA KURSIE I W DOMU
Na początku kursu zawsze wykonujemy TEST STYLU UCZENIA SIĘ, aby rozpoznać jaka jest najskuteczniejsza metoda uczenia się każdego kursanta. To pomaga nam i Rodzicom dobrać odpowiednie formy nauki na zajęciach i w domu.
Nasi kursanci pracują w szkole i w domu, efekty nauki są sprawdzane i oceniane na bieżąco. Cenimy sobie również stałą współpracę z Rodzicami i ich aktywny udział w edukacji dziecka. Staramy się jednak rozwijać w dzieciach zaangażowanie i odpowiedzialnoś
za naukę.

Nie przekraczamy 8 osób w grupie, co pozwala na indywidualne podejście do każdego kursanta. Dodatkowo, każdy uczestnik kursu ma możliwość skorzystania z BEZPŁATNYCH KONSULTACJI raz w miesiącu.

 

KURS CLEVER ENGLISH OBEJMUJE:

Naukę języka z wykorzystaniem wszystkich zmysłów.
Test stylu uczenia się.
Testy sprawdzające wiedzę: początkowy, semestralny oraz końcowy.
Dostęp do aplikacji mobilnych ułatwiających powtarzanie słownictwa i naukę w domu.
Stały kontakt Rodziców z lektorami.
Możliwość comiesięcznych bezpłatnych konsultacji.

 

Czas trwania kursów w roku szkolnym 2017/2018:
I semestr: 18 września 2017 – 11 lutego 2018
II semestr: 12 lutego 2017 – 22 czerwca 2018

Płatności:
–   miesięczne: do 5-go każdego miesiąca, a w miesiącu wrześniu do 18 września 2017
–   semestralne: I rata do 18 września 2017
II rata do 12 lutego 2018

Cennik: http://clever.waw.pl/wp-content/uploads/2017/04/CENNIK__KURS%C3%93W__J%C4%98ZYKA__ANGIELSKIEGO1.pdf

Brak możliwości komentowania