Tabliczka mnożenia on-line

Zapraszamy na kurs tabliczki mnożenia bez wychodzenia z domu. Nasz trener przeprowadzi zajęcia z dzieckiem za pośrednictwem Skype’a a materiały edukacyjne prześlemy pocztą.
Kurs Bajkowa Tabliczka dedykowany jest dla dzieci, które nie są  w stanie nauczyć się tabliczki mnożenia, mają kłopoty z zapamiętywaniem lub zdiagnozowaną dyskalkulię, dysleksję. Bajkowa Tabliczka to nowatorski, autorski program nauki tabliczki mnożenia technikami szybkiej pamięci, wykorzystujący elementy Kinezjologii Edukacyjnej, mnemotechnik, bajkoterapii, dramy, Arte-kinezjologii. W czasie zajęć dzieci mogą korzystać z bardzo bogatego zestawu autorskich pomocy edukacyjnych.

Dziecko opanowuje tabliczkę mnożenia, świetnie się przy tym bawiąc. Umiejętność szybkiego mnożenia, poparta pozytywnymi ocenami podnosi jego poczucie własnej wartości i pozwala mu otworzyć się na naukę przedmiotów ścisłych. Dziecko zdecydowanie sprawniej odrabia również prace domowe.

Zajęcia przeznaczone są  dla dzieci w wieku 8+.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny z Pracownią pod nr + 48 734 101 330

Brak możliwości komentowania